A BSzC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma az idén először csatlakozott a 2015-ben elindított kezdeményezéshez. A Világ Legnagyobb Tanórája az első világméretű oktatási projekt, melyen keresztül minden tanuló megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló 17 újonnan megfogalmazott Globális Célt. A Világ Legnagyobb Tanórája program megismeréséhez az Oktatási Hivatal szakembereivel együttműködve online webináriumi képzésen vehettek részt a vállalkozó pedagógusok. A projekt keretében szeptember 30-án a jelentkező 10 osztály interaktív tanórán vett részt, amelyhez a tanulók okostelefonjaikkal csatlakoztak az online kérdések megválaszolásával a menti.com alkalmazás segítségével.

Ezt követően a hét folyamán az osztályoknak lehetőségük volt mélyebben foglalkozni a Globális Célok valamelyikével. A program az idén prioritásként a Biodiverzitást emelte ki, de az oktatócsomag lehetőséget biztosított arra is, hogy a tanulók előre tekintsenek a „Milyen világot szeretnénk 2030-ban?” óravázlat segítségével.

A 9.a osztály tanulói –osztályfőnökük, Dr. Szabóné Varga Ildikó irányítása mellett- a biodiverzitás fogalmával foglalkozó film megtekintése és megbeszélése után a 17 irányelv közül választottak témákat. Azokat 5-6 fős csoportokban tabló készítésével dolgozták fel, amelyeket bemutattak, közösen megbeszéltek és elhelyeztek a tanterem falán.

A 10.a osztály diákjai - osztályfőnök Horváthné Szalai Angelika - először áttekintették a globális célokat, majd szakmájuknak megfelelően megtervezték, hogy 2030-ban milyen autókkal fognak közlekedni, milyen energiaforrással fognak azok üzemelni.

A 10.c osztály választott témája a 12-es Globális Cél, a „Felelős fogyasztás és termelés” volt. Minden tanuló egy kérdőív segítségével kiszámította saját ökológiai lábnyomát. A kérdéseket Tari Erika osztályfőnök segítségével közösen értelmezték, majd kérdőívet töltöttek ki. Mindez jó lehetőséget teremtett arra, hogy a diákok megtapasztalják, hogy a saját fogyasztásukkal is jelentősen befolyásolják a környezetüket.

A 11.a osztály megnézett egy részletet Greta Thunberg kampányáról készült videóból, illetve elolvastak egy szöveges forrást a témával kapcsolatban. A hallottakat is felhasználva csoportokban disputa keretében az osztályfőnök, Mihályfiné Laczkó Mónika vezetésével megvitatták milyen alternatív lehetőségeket ismernek a személyautók meghajtására. Autószerelő diákok lévén jól informáltak, érdeklődőek voltak a témával kapcsolatban. Végül a csoportok megalkottak egy-egy felszólalást írásban, melyet a helyi önkormányzati testületnek címeztek.

A 11.b-sek osztályfőnöki óra keretében „Egy furcsa világban élünk” interaktív tanóra került megvalósításra Tokai Ilona irányításával. Greta Thunberg személyisége és kampánya mélyen megérintette a diákokat; néma csöndben, megdöbbenten hallgatták a fiatal lány szavait. Ezek után csoportokban megfogalmazták, hogy ők mit mondanának, ha lehetőségük lenne felszólalni a világ vezetői előtt.

A 11.c osztály tanulói osztályfőnöki órán - Ollárné Tatár Mária együttműködésével - megnéztek egy rövid részletet a feltöltött anyagból, majd csoportokban dolgoztak a választott feladat szerint a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer 17 célkitűzésén tabló készítésével. A megbeszélés során jól össze tudták hasonlítani az azonos témában készült megoldásokat. A tervezetteknek megfelelően az óra után az elkészült tablókat a tanterem falán helyezték el.

Általában megállapítható, hogy a tanulókat láthatóan érdekelte a téma. Az online óra alatt saját mobileszközeiket is használták, aktívan vettek részt a program megvalósításában. Az azt követő osztályfőnöki órákon pedig véleményüket, gondolataikat is megfogalmazták a kérdéssel kapcsolatban. A megvalósítás során felmerült bennük az igény arra, hogy a későbbiekben is foglalkozzanak a témával. Rendkívül fogékonyak és tájékozottak voltak a Fenntartható Fejlődési Célok témakörében, amelyre érdemes visszatérni az osztályfőnöki órákon. Erre a legjobb lehetőséget a tavaszi fenntarthatósági témahét adja majd, amire ennek szellemében készülünk.

Köszönet a megvalósításban résztvevő diákoknak és pedagógusoknak, segítőknek! Az osztályfőnökök beszámolói alapján összeállította: Ollár Aurél

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.14.